เรียนง่าย จบเร็ว มีงานทำ ต้องที่รัฐภรณ์บริบาล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
 
1. สามารถสมัครโดยตรงที่ โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล ที่อยู่ 145/29 ซ.กำนัน ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
    โทร 08-9576-1431
(รถสองแถวสาย 15 ผ่าน ฝั่งตรงข้ามเซเว่น)

2. สามารถโหลดใบสมัคร โดย Click ที่นี้
ดาวน์โหลด ใบสมัคร

พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
    แล้วส่งไปรษณีย์มาที่โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล ที่อยู่ 145/29 ซ.กำนัน ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


ติดต่อฝ่ายแนะแนวผู้แสนใจดี จองที่นั่งเรียนได้แล้ววันนี้ ด่วนด่วน ด่วนด่วน โทร 08-9576-1431
  • ผู้ที่จบการศึกษาวุฒิ ม.3 , ม.6, ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
  • เรียนได้ทั้งชายและหญิง
  • มีใจรักในการเรียนด้านการพยาบาล
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีขึ้นไป

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 แผ่น

 
  โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล ที่อยู่ 145/29 ซ.กำนัน ถ.นิตโย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.rtSchool.net