โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล เส้นทางสู่วิชาชีพ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

หลักสูตร : หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  (Nursing  Assistant)

 เป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

เส้นทางสู่วิชาชีพ  

ทางเลือกการศึกษาแห่งใหม่ของนักเรียน

มีใจรักงานในด้านการพยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล ที่อยู่ 145/29 ซ.กำนัน ถ.นิตโย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.rtSchool.net